AGMAZ-UL AYN


AGMAZ-UL AYN
(Egmaz-ul ayn) Gözü kapalı kimse. Çok müsamahakâr. Gafil

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.